Klantenservice

VEELGESTELDE VRAGEN
Voor antwoorden op veelgestelde vragen klikt u hier.

KLACHTEN
Heeft u bij aankomst klachten met betrekking tot de accommodatie, meldt deze dan direct, maar uiterlijk binnen 24 uur aan de eigenaar of beheerder.
De Beheerder / Eigenaar zal proberen de klacht direct ter plaatse op lossen. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de eigenaar of beheerder kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht uiterlijk binnen 24 uur na constatering telefonisch te melden aan VILLA XL, zodat VILLA XL de mogelijkheid geboden wordt te proberen de klacht op te lossen. In geval van een tijdige melding van een tekortkoming en indien de tekortkoming het rustig en normaal te verwachten genot van vakantiehuis in het gedrang kan brengen, zal Villa XL zich inspannen om deze op te heffen.
Tijdens kantooruren is VILLA XL bereikbaar op +31 (0)88 1900 100. Buiten de kantoortijden kunt u het noodnummer bellen dat op de voucher is vermeld.

U dient VILLA XL altijd de gelegenheid te geven een passende oplossing voor de klacht te vinden tijdens uw verblijf.
Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie dan door VILLA XL aangeboden, ontheft VILLA XL van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
Indien een klacht - ondanks de inspanningen van de eigenaar of beheerder dan wel VILLA XL- ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, kan de Huurder een schriftelijke klacht indienen via het contactformulier. VILLA XL zal de melding van de klacht binnen 14 dagen na ontvangst bevestigen en in behandeling nemen.

Indien u een klacht heeft over VILLA XL, kunt u een schriftelijke klacht indienen via het contactformulier. VILLA XL zal de melding van de klacht binnen 14 dagen na ontvangst bevestigen en in behandeling nemen.

Ingevolge artikel 8, lid 3, sub a Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn onze diensten uitgesloten van het
herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6 van voornoemde voorwaarden.

Onze merken

© 2014 ArdennenXL. All rights reserved.